Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (2491 - 2500)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2471 27.05.2016 177012660 Чардафон № 10 – гр. Габрово НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО Гр. Габрово, ул. Чардафон № 10
2472 30.05.2016 176813438 Сливен – Българка – 42 НПЕЕМЖС СЛИВЕН СЛИВЕН Гр. Сливен, кв. Българка, бл.42
2473 30.05.2016 177013926 Харманли, кв. Тракия, бл. 14, вх. А, Б, В - съгл. писмо с вх.№2500/13.03.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, кв. Тракия, блок № 14, вх. А, Б, В
2474 30.05.2016 176997358 Харманли – Тракия - 15 - съгл.писмо от община Харманли с вх.№2053/24.02.2023 - Анулиран НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, кв. Тракия, блок № 15, вх. А и вх. Б
2475 31.05.2016 176989817 Бобов дол ул. 27-ми октомври, бл. 19-А-Б НПЕЕМЖС БОБОВ ДОЛ БОБОВ ДОЛ Гр. Бобов дол, ул. 27-ми октомври, бл. 19-А-Б
2476 31.05.2016 176985473 Бобов дол, ул. Иван Васов, бл. 35 НПЕЕМЖС БОБОВ ДОЛ БОБОВ ДОЛ Гр. Бобов дол, ул. Иван Васов, бл. 35
2477 31.05.2016 176951179 Гр. Плевен, ул. Г-л Вл. Вазов, бл. 8, вх. Б и В НПЕЕМЖС ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН Гр. Плевен, ул. Г-л Вл. Вазов, бл. 8, вх. Б и В
2478 01.06.2016 176984346 Гр. Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви № 20, бл. ОНС – 3 НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА Гр. Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви № 20, бл. ОНС – 3
2479 01.06.2016 176906789 НОВЕ НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ Гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 3
2480 01.06.2016 176998862 Гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 41 НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА Гр. Враца, ж.к. Дъбника, № 41
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster