Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (1951 - 1960)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1931 21.01.2016 176954454 Отец Паисий 3, вх. А и вх. Б - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Отец Паисий № 3, вх. А, Б
1932 21.01.2016 176954218 Желязко Терпешев 23 - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Желязко Терпешев № 23, вх. А, Б
1933 21.01.2016 176956411 Републиканска № 9, вх. А и вх. Б - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Републиканска № 9, вх. А, Б
1934 21.01.2016 176960729 Бяло море 28А - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Бяло море № 28А
1935 21.01.2016 176962080 Бяло море №5 - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Бяло море № 5
1936 21.01.2016 176965620 Желязко терпешев №2, блок ВВС - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Желязко Терпешев № 2, бл. ВВС
1937 21.01.2016 176950579 Ивайловградска 29, вх. А и вх. Б - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Ивайловградска № 29
1938 21.01.2016 176948279 Републиканска 24, бл. 42, вх. А и вх. Б - град Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Републиканска 24 № 42, вх. А-Б
1939 21.01.2016 176951873 Църковна 2 - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Църковна № 2, вх. А, Б
1940 21.01.2016 176949281 Желязко Терпешев 6 - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Желязко Терпешев № 6, вх. А, Б
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster