search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3687 15.12.2016 177094287 РОПОТАМО, ул. Петър Берон 1, Габрово НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. Петър Берон № 1
3688 15.12.2016 177104984 гр. Враца, бул. Демокрация 27, вх. В НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА гр. Враца, бул. Демокрация № 27, вх. В
3689 15.12.2016 177107507 ГР. ВРАЦА, БУЛ. НИКОЛА ВОЙВОДОВ № 13 и 15 НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА гр. Враца, бул. Никола Войводов № 13 и 15
3690 15.12.2016 177106063 ГР. ВРАЦА, ул. Ангел Грамчев № 4 НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА гр. Враца, ул. Ангел Грамчев № 4
3691 15.12.2016 176984859 гр. Дупница, ул. Александър Батенберг 69 - ЖСК РИЛА 2 НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. Александър Батенберг № 69
3692 15.12.2016 177103843 гр. Айтос, общ. Айтос, ул. Стефан Караджа, бл. 2, вх. 1 и вх. 2 НПЕЕМЖС АЙТОС АЙТОС гр. Айтос, ул. Стефан Караджа № 2, вх. 1 и вх. 2
3693 15.12.2016 177105043 Айтос, ул. Станционна № 29 - ДНА НПЕЕМЖС АЙТОС АЙТОС гр. Айтос, ул. Станционна № 29, вх. 1, 2 и 3
3694 15.12.2016 177108267 СС Айтос, ул. Димитър Зехирев № 9 НПЕЕМЖС АЙТОС АЙТОС гр. Айтос, ул. Димитър Зехирев № 9
3695 15.12.2016 177108993 Айтос, ул. Васил Априлов № 15 НПЕЕМЖС АЙТОС АЙТОС гр. Айтос, ул. Васил Априлов № 15, вх. 1 и вх. 2
3696 15.12.2016 177101739 ЯВОР НПЕЕМЖС АЙТОС АЙТОС гр. Айтос, ул. Иларион Макариополски № 3, вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси