Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (2031 - 2040)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2006 12.02.2016 176821246 „Димитровград, ул. Простор, бл.7, община Димитровград” НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Простор, бл.7, община Димитровград”
2007 12.02.2016 176968901 „Симеоновград Търговска 16- Търговска” НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД Гр. Симеоновград, ул. Търговска 16
2008 15.02.2016 176968577 Гр. Харманли, ул. „Бенковски” № 17 НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, ул. „Бенковски” № 17
2009 15.02.2016 176854762 Гр. Харманли, община Харманли, бул. България № 45, вх. А и вх. Б, №47 вх. А и вх. Б и № 49 вх. А и вх. Б”- съгл. писмо с вх.№2499/13.03.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, бул. България № 45, вх. А и вх. Б, бул. България №47 вх. А и вх. Б и бул. България № 49 вх. А и вх. Б
2010 15.02.2016 176980184 „Гр. Харманли, бул. България № 69” - съгл. писмо от Община Харманли с вх.№3071 от 28.03.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, бул. България № 69
2011 15.02.2016 176971464 „Град Харманли, община Харманли, ул. Бенковска № 16” НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, ул. Бенковска № 16
2012 15.02.2016 176972223 „Парка 1 гр. Симеоновград ул. Алеко Константинов 12, вх. А” НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД Гр. Симеоновград , ул. „Алеко Константинов” № 12
2013 15.02.2016 176972846 „Парка 2 гр. Симеоновград ул. Алеко Константинов 12, вх. Б” НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД Гр. Симеоновград , ул. „Алеко Константинов” № 12
2014 15.02.2016 176969362 „Симеоновград, В. Левски 2, бл. 5, нов дом” НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД Гр. Симеоновград, ул. „В. Левски” 2, бл. 5
2015 15.02.2016 176836052 „ЕВРОДОМ МУСАГЕНИЦА-1797 СОФИЯ-СТОЛИЧНА ОБЩИНА, Р-Н СТУДЕНТСКИ, Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛ. 96 А” НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ Гр. София, район „Студентски”, ж.к. „Младост – 1”, бл. 96 А
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster