Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (2011 - 2020)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1937 21.01.2016 176950579 Ивайловградска 29, вх. А и вх. Б - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Ивайловградска № 29
1938 21.01.2016 176948279 Републиканска 24, бл. 42, вх. А и вх. Б - град Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Републиканска 24 № 42, вх. А-Б
1939 21.01.2016 176951873 Църковна 2 - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Църковна № 2, вх. А, Б
1940 21.01.2016 176949281 Желязко Терпешев 6 - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Желязко Терпешев № 6, вх. А, Б
1941 21.01.2016 176949242 ТРЕТИ МАРТ № 3 вход А, Б, В - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Трети март № 3, бл. 3, вх. А, Б, В
1942 21.01.2016 176950198 Републиканска 33 вх. А и вх. Б - град Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Републиканска № 33, вх. А, Б
1943 21.01.2016 176853361 „Гр. Дупница, ж.к. Пейо Яворов Блок 7” НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА Гр. Дупница, ж.к. „Пейо Яворов” блок 7 и блок 8
1944 21.01.2016 176952231 Зорница, блок 2, вх. В, Г, Д и Е, гр. Ямбол, община Ямбол НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ гр. Ямбол, ж.к. „Зорница”, блок 2, вх. В, Г, Д и Е
1945 21.01.2016 176864379 Гр.Кюстендил, ж.к. Румена Войвода бл.6 НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ Гр.Кюстендил, ж.к. Румена Войвода, бл.6
1946 22.01.2016 176964707 Бл. Антон Иванов, гр. Силистра, Община Силистра, бул. Македония № 170 НПЕЕМЖС СИЛИСТРА СИЛИСТРА Община Силистра, бул. Македония № 170, вх. А, Б и В
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster