search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3081 21.09.2016 177006942 Искра НПЕЕМЖС ТЪРГОВИЩЕ ТЪРГОВИЩЕ гр. Търговище, ул. Антим I № 36 и ул. Аксаков № 11
3082 21.09.2016 177038801 Младост НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Витоша № 17
3083 21.09.2016 177036572 гр. Пазарджик, ул. Дунав 40 и 42 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Дунав № 40 и 42
3084 21.09.2016 177044416 гр. Пазарджик, кв. Марица, ул. Дунав 1-3 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Дунав № 1-3
3085 21.09.2016 177066423 гр. Враца, ул. Кръстьо Българията № 47 НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА гр. Враца, ул. Кръстьо Българията № 47
3086 21.09.2016 177063053 Слънце 3 - гр. Враца, ул. Плиска № 3 НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА гр. Враца, ул. Плиска № 3
3087 26.09.2016 177039508 Брезник - октомври, номер осемнадесет, вход А и Б НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Берзник, ул. Октомври № 18
3088 26.09.2016 177035098 Брезник - Борис Антов номер осемнадесет НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Васил Антов № 18
3089 26.09.2016 177026902 Брезник - Андрей Михайлов, номер седемдесет НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Андрей Михайлов № 70
3090 26.09.2016 177010951 Брезник - Борис Калев, номер 7 НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Борис Калев № 7
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси