Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (1991 - 2000)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1971 01.02.2016 176836746 Перник –ТЕВА ,бл.46, вх. А и Б НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК Гр. Перник, кв. „Тева”, бл. 46, вх. А и Б
1972 02.02.2016 176817002 „Димитровград, бул. Христо Ботев № 42” НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД Гр. Димитровград, бул. Христо Ботев № 42
1973 02.02.2016 176955811 Гр. Сливница, ул. Вишая № 2, вх. А и Б НПЕЕМЖС СЛИВНИЦА СЛИВНИЦА Гр. Сливница, ул. Вишая № 2
1974 02.02.2016 176967895 Стара Планина, гр. Кнежа, ул. Марин Боев № 40 и 42 НПЕЕМЖС КНЕЖА КНЕЖА гр. Кнежа, ул. Марин Боев № 40 и № 42
1975 03.02.2016 176969582 Марица 2016- Симеоновград, ул. Търговска № 2 НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД гр. Симеоновград, ул. Търговска № 2
1976 03.02.2016 176969565 Жилищен блок, гр. Симеоновград, община Симеоновград, ул. Янко Сакъзов 9, вх. „А” и вх. „Б” НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД Гр. Симеоновград, ул. Янко Сакъзов 9
1977 03.02.2016 176965983 „Симеоновград –ул.Христо Ботев №6, вх. А и вх. Б” НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД гр. Симеоновград, ул.Христо Ботев №6,
1978 03.02.2016 176913303 „Гр. Сливница, ул. Максим Горки №12 и №14” НПЕЕМЖС СЛИВНИЦА СЛИВНИЦА Гр. Сливница, ул. Максим Горки №12 и №14
1979 03.02.2016 176958533 Блок 45-Гълъбово НПЕЕМЖС ГЪЛЪБОВО ГЪЛЪБОВО Град Гълъбово, област Стара Загора, кв. „Строител”, бл. 45
1980 03.02.2016 176966996 „Гр. Враца, ул. Васил Кънчов №2Б” НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА Гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №2Б
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster