search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3161 13.10.2016 176991145 Трошево 76 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна, район Младост, ж.к. Трошево блок 76, вх. А, Б, В и Г
3162 13.10.2016 177034201 Отец Паисий 46-48 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна, район Одесос, ул. Отец Паисий №46 и 48
3163 13.10.2016 177071662 Свищов, ул. Кирил Д. Аврамов № 2 НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Кирил Д. Аврамов № 2
3164 14.10.2016 177052352 гр. Русе, ж.к. Център, ул. Цар Самуил 10, бл. Машиностроител, вх. 1 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, ж.к. Център, ул. Цар Самуил 10, бл. Машиностроител, вх. 1
3165 14.10.2016 177054727 гр. Русе, община Русе, ул. Дондуков-Корсаков 25, бл. Слънчев дом вх. 1 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, община Русе, ул. Дондуков-Корсаков № 25, бл. Слънчев дом вх. 1
3166 14.10.2016 176982491 гр. Русе, община Русе, кв. Център, ул. Княжевска № 24, вх. 1 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, община Русе, кв. Център, ул. Княжевска № 24, вх. 1
3167 14.10.2016 177021702 гр. Русе, ж.к. Цветница, ул. Алея Ела 5, бл. Витим, вх. А и Б НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, ж.к. Цветница, ул. Алея Ела № 5, бл. Витим, вх. А и Б
3168 14.10.2016 177061846 гр. Якоруда, ул. Яворов № 3 НПЕЕМЖС ЯКОРУДА ЯКОРУДА гр. Якоруда, ул. Яворов № 3
3169 14.10.2016 177061860 гр. Якоруда, ул. Хаджи Алиш 48 НПЕЕМЖС ЯКОРУДА ЯКОРУДА гр. Якоруда, ул. Хаджи Алиш № 48
3170 14.10.2016 177062065 гр, Якоруда, ул. Любен Каравелов №1 НПЕЕМЖС ЯКОРУДА ЯКОРУДА гр. Якоруда, ул. Любен Каравелов № 1
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси