Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (251 - 260)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
248 13.03.2015 176828130 Сдружение на собственици Надежда 4 , гр. Аксаково НПЕЕМЖС АКСАКОВО АКСАКОВО гр. Аксаково, жк Надежда бл.4, вх.2,ет.2, ап.29
249 13.03.2015 176829823 Блок 2 РОЖЕН , гр.Златоград, община Златоград, ул. Рожен №1 НПЕЕМЖС ЗЛАТОГРАД ЗЛАТОГРАД гр.Златоград, облас Смолян, община Златоград, ПК 4980, ул. РОЖЕН №1, бл.2
250 13.03.2015 176825223 гр.Мизия, ул. Георги Димитров №42, кв.33, бл.3 НПЕЕМЖС МИЗИЯ МИЗИЯ гр.Мизия, област Враца, община Мизия, ПК 3300, ул. Г.Димитров №42, бл.3, вх.Б, ап.18
251 13.03.2015 176826243 Момина скала N 4- бл.51 Смолян НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН гр.Смолян, ул.Момина скала N 4, бл.51, вх.Б, ет.1, ап.1
252 13.03.2015 176826294 Орфей и Евридика,гр.Смолян, ул.Орфей N 1,жк. Невястата , бл.1, вх.А,Б,В НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН гр.Смолян, ул.Орфей N 1,жк. Невястата , бл.1, вх.В, ап.45
253 13.03.2015 176826089 Енержисан,гр.Смолян, ул.Евридика N 6 бл.5 НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН гр.Смолян, ул.Евридика жк. Невястата N 6, бл.5,вх.Б,ап.21
254 13.03.2015 176819932 11 АПРИЛ НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр.Варна, р-н Одесос, бул. Владислав Варненчик №110, бл.68, вх.А
255 13.03.2015 176823261 Сдружение на собствениците гр. Пазарджик, Изток, ул. Пловдивска №27,29,31,33,35,37,39 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, област Пазарджик, община Пазарджик, пощ. Код 4400, ж.к. Изток, бл. 29
256 13.03.2015 176826186 Сдружение на собствениците Никола Вапцаров - гр. Велинград, ул. Никола Вапцаров 38, вх А и вх.Б НПЕЕМЖС ВЕЛИНГРАД ВЕЛИНГРАД гр. Велинград, област Пазарджик, община Велинград, пощ. Код 4600,ул. Никола Вапцаров 38, вх А и вх.Б
257 16.03.2015 176828917 гр. Ямбол, ж.к. Георги Бенковски - 19 НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ гр. Ямбол, ж.к. Георги Бенковски бл. 19
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster