Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (2101 - 2110)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2081 15.03.2016 176961344 Гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 24, вх. А, Б НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО Гр. Хасково, ж.к. Орфей, бл. 24
2082 15.03.2016 176958896 Гр. Хасково, община Хасково, ул. „Изток“ № 8-12, вх. А, Б, В и ул. „Изток“ № 14-16, вх. А,Б НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО Гр. Хасково, ул. „Изток“ 8-16
2083 15.03.2016 176952904 Гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. „Орфей“ бл. 23, вх. А, б НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО Гр. Хасково, ж.к. Орфей, бл. 23
2084 15.03.2016 176984695 Град Харманли, община Харманли, ул. Д-р Константин Стоилов № 15 - съгл. писмо от Община Харманли с вх.№3069 от 28.03.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Град Харманли, община Харманли, област Хасково, ул. Д-р Константин Стоилов № 15
2085 15.03.2016 176978124 Бул. РУСКИ № 59 А, Б и В, гр. ПАВЛИКЕНИ НПЕЕМЖС ПАВЛИКЕНИ ПАВЛИКЕНИ Гр. Павликени, бул. „Руски“ № 59 А
2086 16.03.2016 176989799 Град Харманли, община Харманли, ж.к. „Дружба“ блок 4 НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Град Харманли, община Харманли, област Хасково, ж.к. „Дружба“ блок 4
2087 16.03.2016 176964116 СДРУЖЕНИЕ ГАБРОВО 18 НА ЕМАНУЛ МАНОЛОВ 12 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО Гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов“ 12, вх. А и вх. Б
2088 16.03.2016 176976588 БЕНКОВСКИ, ГАБРОВО, УЛ. ИВАН ДИМОВ №4 и №6 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО Гр. Габрово, ул. „Иван Димов“ № 4 и № 6
2089 16.03.2016 176861251 Гр. Варна, община Варна, район Владислав Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 4, вх. 11 и вх. 12 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА Гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ блок 4, вход 11 и вход 12
2090 17.03.2016 176936330 БАЛИК-16АБ-БАЛЧИК ЖК БАЛИК БЛ. 16 - Анулиран по желание на общината съгл.писмо с вх.№ 1715/16.02.2023. - Анулиран НПЕЕМЖС БАЛЧИК БАЛЧИК Гр. Балчик, ж.к. „Балик“ бл. 16
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster