search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
5107 19.07.2017 177122943 БОБОВ ДОЛ ,ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ, бл.47 НПЕЕМЖС БОБОВ ДОЛ БОБОВ ДОЛ гр. Бобов дол, ул. Стефан Стамболов, бл.47
5108 19.07.2017 177166788 БОБОВ ДОЛ, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, БЛ.ЕП-30 НПЕЕМЖС БОБОВ ДОЛ БОБОВ ДОЛ гр. Бобов дол, ул. Димитър Благоев, БЛ.ЕП-30
5109 19.07.2017 177133142 БОБОВ ДОЛ, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, бл. 41 НПЕЕМЖС БОБОВ ДОЛ БОБОВ ДОЛ гр.Бобов дол, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, бл.41
5110 19.07.2017 177168346 ХЕМУС 21 - ГАБРОВО НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр.Габрово, бул. ХЕМУС №21
5111 19.07.2017 177167671 гр. Габрово, ул. Христо Ботев 14 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр.Габрово, ул. Христо Ботев №14
5112 19.07.2017 177167155 гр. Габрово, ул. Морава 7 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр.Габрово, ул. МОРАВА №7
5113 19.07.2017 177162418 ГР.ГАБРОВО, БУЛ МОГИЛЬОВ № 64,66,68,70,72 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр.Габрово, бул. МОГИЛЬОВ №66
5114 19.07.2017 177158665 гр. Габрово, пл. Белорусия 2, вх.А,Б,В НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр.Габрово, пл. Белорусия №2
5115 19.07.2017 177158626 ГР.ГАБРОВО, УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ 27, ВХ. А,Б,В НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр.Габрово, ул.НЕОФИТ РИЛСКИ №27
5116 19.07.2017 177110058 гр.Кюстендил, кв. Герена, ул. Асен Суичмезов НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ р.Кюстендил, кв.ГЕРЕНА,ул.АСЕН СУИЧМЕЗОВ, бл.171,172,173
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси