Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (2841 - 2850)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2821 05.08.2016 177007058 гр. Сунгурларе, ул. Васил Левски бл. 2, вх. А и Б НПЕЕМЖС СУНГУРЛАРЕ СУНГУРЛАРЕ гр. Сунгурларе, ул. Васил Левски бл. 2, вх. А и Б
2822 08.08.2016 177004165 Брезник - Борис Антов, Номер Седем - съгл. писмо от Община Брезник с вх.№2073 от 27.02.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Борис Антов № 7
2823 08.08.2016 176996861 Брезник - Васил Левски, Номер Едно - съгл. писмо от Община Брезник с вх.№2073 от 27.02.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Васил Левски № 1
2824 08.08.2016 177011359 Берзник - Владо Радославов Номер Десет вход А и Б - съгл. писмо от Община Брезник с вх.№2073 от 27.02.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Владо Радославов № 10
2825 08.08.2016 176993420 Брезник - Борис Антов, Номер Четири - съгл. писмо от Община Брезник с вх.№2073 от 27.02.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК Гр. Брезник, ул. Борис Антов № 4
2826 08.08.2016 176996039 Брезник - Георги Бунджулов Номер Шестдесет и Девет - съгл. писмо от Община Брезник с вх.№2073 от 27.02.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Георги Бунджулов № 69
2827 04.08.2016 177007720 Брезник - Владо Радославов, Номер Дванадесети вход А и Б - съгл. писмо от Община Брезник с вх.№2073 от 27.02.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Владо Радославов № 12
2828 08.08.2016 176987061 Брезник - Георги Бунджулов Номер 65 - съгл. писмо от Община Брезник с вх.№2073 от 27.02.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Георги Бунджулов № 65
2829 08.08.2016 176998855 Брезник - Георги Бунджулов, Номер Шестдесет и Шест - съгл. писмо от Община Брезник с вх.№2073 от 27.02.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Георги Буднджулов № 66
2830 08.08.2016 177004959 Брезник - Ангел Коцелянов, Номер Пет Буква А - съгл.писмо с вх.№2894/24.03.2023г. - Анулиран НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Ангел Коцелянов № 5а
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster