search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2821 05.08.2016 177007058 гр. Сунгурларе, ул. Васил Левски бл. 2, вх. А и Б НПЕЕМЖС СУНГУРЛАРЕ СУНГУРЛАРЕ гр. Сунгурларе, ул. Васил Левски бл. 2, вх. А и Б
2822 08.08.2016 177004165 Брезник - Борис Антов, Номер Седем НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Борис Антов № 7
2823 08.08.2016 176996861 Брезник - Васил Левски, Номер Едно НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Васил Левски № 1
2824 08.08.2016 177011359 Берзник - Владо Радославов Номер Десет вход А и Б НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Владо Радославов № 10
2825 08.08.2016 176993420 Брезник - Борис Антов, Номер Четири НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК Гр. Брезник, ул. Борис Антов № 4
2826 08.08.2016 176996039 Брезник - Георги Бунджулов Номер Шестдесет и Девет НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Георги Бунджулов № 69
2827 04.08.2016 177007720 Брезник - Владо Радославов, Номер Дванадесети вход А и Б НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Владо Радославов № 12
2828 08.08.2016 176987061 Брезник - Георги Бунджулов Номер 65 НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Георги Бунджулов № 65
2829 08.08.2016 176998855 Брезник - Георги Бунджулов, Номер Шестдесет и Шест НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Георги Буднджулов № 66
2830 08.08.2016 177004959 Брезник - Ангел Коцелянов, Номер Пет Буква А НПЕЕМЖС БРЕЗНИК БРЕЗНИК гр. Брезник, ул. Ангел Коцелянов № 5а
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси