search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2921 24.08.2016 176977793 гр. София, р-н Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 8, вх. А и Б НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 8
2922 24.08.2016 176996893 Камен дел, гр. София, община Столична, район Триадица, ул. Цар Асен № 51 НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, район Триадица, ул. Цар Асен № 51
2923 24.08.2016 177004400 Ураган НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, район Оборище, ул. Буная № 25
2924 24.08.2016 176810777 Яворов 26 - София - Средец ЕОБД СОФИЯ СОФИЯ гр. София, район Средец, ж.к. Яворов, бл. 26
2925 25.08.2016 177056030 Жельо Дичев - Огнян - 6 - гр. Раднево НПЕЕМЖС РАДНЕВО РАДНЕВО гр. Раднево, ул. Жельо Дичев - Огнян № 6
2926 25.08.2016 176994692 гр. Пазарджик, ул. Райко Даскалов № 9 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Райко Даскалов № 9
2927 25.08.2016 177036939 гр. Пазарджик, ул. Александър Стамболийски № 10 и № 12 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Александър Стамболийски № 10 и № 12
2928 26.08.2016 177000117 гр. Дряново, ж.к. Априлци, блокове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 НПЕЕМЖС ДРЯНОВО ДРЯНОВО гр. Дряново, ж.к. Априлци, блокове 1, 2, 3, 4, 5 и 6
2929 26.08.2016 177056728 Блок 2, гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, ул. Петър Атларски № 5, вх. А, Б НПЕЕМЖС ШИВАЧЕВО ТВЪРДИЦА гр. Шивачево, ул Петър Атларски №5
2930 26.08.2016 177048304 Сигурност НПЕЕМЖС СТРАЖИЦА СТРАЖИЦА гр. Стражица, ул. Средна гора № 9, 11 и 13
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси