Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (5041 - 5050)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
5017 22.06.2017 177161095 ПРОЛЕТ 17, гр. Габрово, ул. Д-р Василиади 9, вх.Г и вх.Д НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. Д-р Василиади 9
5018 22.06.2017 177165670 Габрово, ул. Видима 1, 3 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. Видима 3
5019 22.06.2017 177154097 гр. Габрово, ул. Видима 17, 19 ,21 ,23 ,25 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. Видима 23
5020 22.06.2017 177162037 ул. НИКОЛА БАЛКАНЕЦА 20, вх.А и вх.Б, гр.Габрово НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. НИКОЛА БАКЛАНЕЦА 20
5021 22.06.2017 177004140 СС гр. Петрич, общ. Петрич, ж.к. Цар Самуил , бл. 15 НПЕЕМЖС ПЕТРИЧ ПЕТРИЧ гр. Петрич, ж.к. Цар Самуил, бл.15
5022 22.06.2017 177149082 гр. Петрич, община Петрич, ж.к. Цар Самуил , бл.13-14 НПЕЕМЖС ПЕТРИЧ ПЕТРИЧ гр. Петрич, ж.к. Цар Самуил, бл.13-14
5023 22.06.2017 177145148 гр. ПЕТРИЧ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ, Ж.К. ЦАР САМУИЛ , БЛ.31 НПЕЕМЖС ПЕТРИЧ ПЕТРИЧ гр. Петрич, ж.к. Цар Самуил, бл.31
5024 22.06.2017 177148475 гр. ПЕТРИЧ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ, Ж.К. ЦАР САМУИЛ , БЛ.32 НПЕЕМЖС ПЕТРИЧ ПЕТРИЧ гр. Петрич, ж.к. ЦАР САМУИЛ, бл.32
5025 22.06.2017 177145162 ГР. ПЕТРИЧ, ОБЩ. ПЕТРИЧ, Ж.К. ЦАР САМУИЛ БЛ.30 НПЕЕМЖС ПЕТРИЧ ПЕТРИЧ гр. Петрич, Ж.К. ЦАР САМУИЛ, бл.30
5026 22.06.2017 177159799 гр. Габрово, ул. Зелена ливада 10, 12, 14 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. Зелена ливада 10, 12, 14
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster