search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2371 10.05.2016 176997867 Бобов дол, ул. 27 – ми октомври, бл.14-А-Б НПЕЕМЖС БОБОВ ДОЛ БОБОВ ДОЛ гр. Бобов дол,ул. 27 – ми октомври, бл. 14-А-Б
2372 10.05.2016 176982032 Варна, СС ж.к. Победа бл. 2, гр. Варна, община Варна, район Младост, ж.к. Победа, бл. 2, вх. А, Б, В, Г НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна, гр. Варна, район Младост , ж.к. Победа, бл.2, вход А, Б, В, Г
2373 10.05.2016 176993922 Кула – кооперация Синчец НПЕЕМЖС КУЛА КУЛА гр. Кула, ул. Възраждане № 56
2374 10.05.2016 177008352 ул. Димитър Благоев № 65, ЖП блок Каспичан НПЕЕМЖС КАСПИЧАН КАСПИЧАН Град Каспичан, ул. Димитър Благоев № 65
2375 10.05.2016 177012518 Град Каспичан, ул. Шести Септември блок 2 НПЕЕМЖС КАСПИЧАН КАСПИЧАН Град Каспичан, ул. Шести Септември блок 2
2376 10.05.2016 177003647 Град Каспичан, ул. Шести Септември 1 – идеален център НПЕЕМЖС КАСПИЧАН КАСПИЧАН Град Каспичан, ул. Шести Септември блок 1
2377 10.05.2016 177015891 Гр. Каспичан, ул. Димитър Благоев № 34А НПЕЕМЖС КАСПИЧАН КАСПИЧАН Град Каспичан, ул. Димитър Благоев № 34А
2378 11.05.2016 176986027 Гр. Дряново, ж.к. Априлци, бл. 10 НПЕЕМЖС ДРЯНОВО ДРЯНОВО гр. Дряново, ж.к. Априлци, бл. 10
2379 11.05.2016 176986326 Самуилски Височини НПЕЕМЖС САМУИЛ САМУИЛ Самуил, ул. Гаджи Димитър № 1, блок № 1, вх. 1, 2 и 3, община Самуил, област Разград
2380 11.05.2016 176991960 Гр. Дряново, ул. Бузлуджа № 12 ж.к. Олимп НПЕЕМЖС ДРЯНОВО ДРЯНОВО гр. Дряново, ул.Бузлуджа № 12, ж.к. Олимп
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси