search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3151 12.10.2016 176931301 гр, Благоевград, ул. Крали Марко № 6 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Крали Марко № 6
3152 12.10.2016 176943296 гр. Благоевград, ж.к. Еленово бл. 213 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Еленово бл. 213
3153 12.10.2016 176954079 гр. Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Яне Сандански бл. 7А, 7Б, 9А, 9Б, и 11 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Яне Санднски бл. 7А, 7Б, 9А, 9Б и 11
3154 12.10.2016 176967443 гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 95 А, Б, В НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 95
3155 12.10.2016 176834966 гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 12 и 13 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 12 и 13
3156 12.10.2016 176938986 гр. Благоевград, ж.к. Еленово бл.14 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Елеово бл. 14
3157 12.10.2016 176837841 гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 16 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 16
3158 13.10.2016 177072465 Напредък 2016 НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Стоян Ников № 5, бл. 7
3159 13.10.2016 177035602 Младост - бл. 151, вх. 1 и 2 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна, район Младост, ж.к. Младост, бл. 151, вход 1 и 2
3160 13.10.2016 177040229 Младост бл. 123 - 2, 3, 4, 5, 6 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна, район Младост, ж.к. Младост блок 123, вход 2, 3, 4, 5, 6
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси