Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (5341 - 5350)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
5317 26.01.2018 177126379 СС СТАРА ЗАГОРА, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 33 И 33 ВХ. А НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК №33, ет.2, ап.3
5318 26.01.2018 176838555 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ №5, ВХ.0,А,Б НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ №5, вх.А, ет.8, ап.40
5319 26.01.2018 177168225 ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ. СВЕТА ТРОИЦА 180 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, ул. СВЕТА БОГОРОДИЦА №180, ет.2, ап.4
5320 26.01.2018 177130395 ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ГОСПОДИН МИХАЙЛОВСКИ №81 ВХ.0, А, Б НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, ул. ГОСПОДИН МИХАЙЛОВСКИ №81, вх.А, ап.56
5321 26.01.2018 177174694 гр. Стара Загора, ул. Христо Смирненски №81, вх. А, Б НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, ул. Христо Смирненски №81, вх.Б, ет.2, ап.13
5322 26.01.2018 177163598 ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ЦАР ИВАН ШИШМАН 96 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, ЦАР ИВАН ШИШМАН №96, ет.6, ап.23
5323 26.01.2018 177154147 гр. Стара Загора, кв. Трите чучура- юг, жл. 45, вх. 0, А НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, кв. Трите чучура - юг, бл.45, вх.0, ет.4, ап.39
5324 26.01.2018 177162261 гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна №3, вх. 0, А, Б НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, Августа Траяна №3, вх.А, ет.4, ап.26
5325 26.01.2018 177166103 ГР.СТАРА ЗАГОРА, КВ. ТРИТЕ ЧУЧУРА БЛ.66 ВХ.0, А, Б, В, Г НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, КВ. ТРИТЕ ЧУЧУРА №66, вх.А, ап.39
5326 26.01.2018 177172686 ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. СЛАВЯНСКИ №8, ВХ. 0,А,Б,В НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, бул. СЛАВЯНСКИ №8, вх.А, ет.7, ап.30
1 ...
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster