Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (4281 - 4290)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4248 01.02.2017 177118247 ЖСК Найчо Цанов, гр. Перник, кв. Рено, ул.Найчо Цанов № 21 - гр. Перник,ул.Найчо Цанов № 21 НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник,ул.Найчо Цанов № 21
4249 01.02.2017 177120287 гр. Симитли, кв. Ораново, ул. Димитър Благоев № 16, вх.А и Б НПЕЕМЖС СИМИТЛИ СИМИТЛИ гр. Симитли, кв. Ораново, ул. Димитър Благоев № 16, вх.А и Б
4250 01.02.2017 177123511 село Черниче, община Симитли, ул. Никола Вапцаров № 8, вх.А и Б НПЕЕМЖС ЧЕРНИЧЕ СИМИТЛИ с. Черниче, ул. Никола Вапцаров № 8, вх.А и Б
4251 01.02.2017 177120006 гр. Симитли, ул. Васил Левски 47, блок 3 НПЕЕМЖС СИМИТЛИ СИМИТЛИ гр. Симитли, ул. Васил Левски № 47, бл. 3
4252 01.02.2017 177126808 село Черниче, община Симитли, ул. Роза № 15, вх.А,Б и В НПЕЕМЖС ЧЕРНИЧЕ СИМИТЛИ с. Черниче, ул. Роза № 15, вх.А,Б,В
4253 01.02.2017 177118642 Младен Стоянов - 2 - АБВ - гр. Перник, кв. Мошино, ул. Мл.Стоянов, бл.2, вх.А,Б и В НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Мошино, ул. Младен Стоянов, бл.2, вх.А,Б и В
4254 01.02.2017 177123963 Дараци - 1 - гр. Перник, ул. Отец Паисий, бл.102, вх.А,Б и В НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Отец Паисий, бл.102, вх.А,Б и В
4255 01.02.2017 177024075 Солидарна Младост, гр. Пещера, ул. Георги Зафиров 6, вх.А и вх.Б НПЕЕМЖС ПЕЩЕРА ПЕЩЕРА гр. Пещера, ул. Георги Зафиров № 6, вх.А
4256 01.02.2017 177124182 Сборен Блок 24, ул. В.Левски № 56, гр. Правец НПЕЕМЖС ПРАВЕЦ ПРАВЕЦ гр. Правец, ул. В.Левски, сборен блок 24 № 56
4257 01.02.2017 177124481 Сдружение блок 3, гр. Шивачево, община Твърдица, обл. Сливен, ул. Георги Димитров № 41, вх.А,Б НПЕЕМЖС ШИВАЧЕВО ТВЪРДИЦА гр. Шивачево, ул. Георги Димитров № 41, вх.Б, ет.3, ап.7
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster