search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4397 16.02.2017 177007040 гр. Благоевград, ул. Шар планина № 9 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Шар планина № 9
4398 16.02.2017 177003423 гр. Благоевград, ул. Свобода № 2 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Свобода № 2
4399 16.02.2017 176997689 гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл.180,181 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл.180,181
4400 16.02.2017 176995535 гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл.68 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл.68
4401 16.02.2017 176984243 гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл.214, вх.А,Б,В НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл.214, вх.Б
4402 16.02.2017 176836325 гр. Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий 3 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий № 3
4403 16.02.2017 176996562 гр. Благоевград, ул. Вардар № 30 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Вардар № 30
4404 16.02.2017 176829264 Сливен - Кольо Фичето 8 НПЕЕМЖС СЛИВЕН СЛИВЕН гр. Сливен, ж.к. Кольо Фичето, бл.8, ап.28
4405 16.02.2017 176974651 гр. Благоевград, ул. Г.С.Раковски № 20 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Г.С.Раковски № 20
4406 16.02.2017 176997194 гр. Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев № 22 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев № 22
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси