Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (4841 - 4850)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4817 25.04.2017 177117693 блок 82 - Единство - ул. Генерал Карцов 82, гр. Карлово, община Карлово НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО гр. Карлово, ул. Генерал Карцов № 82
4818 25.04.2017 177135894 Локомотив, ул. Васил Караиванов 63, гр. Карлово, община Карлово НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО гр. Карлово, ул. Васил Караиванов № 63
4819 25.04.2017 177134073 Комплекс КТЗ, бл. 15, с. Ведраре, община Карлово НПЕЕМЖС ВЕДРАРЕ КАРЛОВО бщ. Карлово, с. Ведраре, Комплекс КТЗ, бл. 15
4820 25.04.2017 177135150 ЖСК Плиска 1 - ул. Дружба 22, гр.Карлово НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО гр. Карлово, ул. Дружба № 22
4821 25.04.2017 177013709 Карлово, ул. Ал. Стамболийски блок 19, гр. Карлово, община Карлово НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО гр. Карлово, ул. Ал. Стамболийски № 19
4822 25.04.2017 177136918 Аирин, ул. Парчевич 39, гр. Карлово, община Карлово НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО гр. Карлово, ул. Парчевич № 39
4823 26.04.2017 177093281 град Лъки 4241, община Лъки, област Пловдив, Нов дом НПЕЕМЖС ЛЪКИ ЛЪКИ ул. Възраждане № 17, гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив
4824 26.04.2017 177090659 гр. Лъки 4241, община Лъки, област Пловдив, ул. Възраждане 19, блок 41, вход А и Б НПЕЕМЖС ЛЪКИ ЛЪКИ ул.Възраждане 19, гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив
4825 26.04.2017 177090748 СВ-11, гр. Плевен, ул. Панайот Волов № 55, вх. Б и В НПЕЕМЖС ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН гр. Плевен, ул. Панайот Волов № 55, вх. Б и В
4826 26.04.2017 177120853 гр. Сопот, община Сопот, ЖСК МЕТАЛХИМ, ул. Ганчо Попниколов № 22, вх. А НПЕЕМЖС СОПОТ СОПОТ гр. Сопот, ул. Ганчо Попниколов № 22
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster