Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (3201 - 3210)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3163 13.10.2016 177071662 Свищов, ул. Кирил Д. Аврамов № 2 НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Кирил Д. Аврамов № 2
3164 14.10.2016 177052352 гр. Русе, ж.к. Център, ул. Цар Самуил 10, бл. Машиностроител, вх. 1 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, ж.к. Център, ул. Цар Самуил 10, бл. Машиностроител, вх. 1
3165 14.10.2016 177054727 гр. Русе, община Русе, ул. Дондуков-Корсаков 25, бл. Слънчев дом вх. 1 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, община Русе, ул. Дондуков-Корсаков № 25, бл. Слънчев дом вх. 1
3166 14.10.2016 176982491 гр. Русе, община Русе, кв. Център, ул. Княжевска № 24, вх. 1 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, община Русе, кв. Център, ул. Княжевска № 24, вх. 1
3167 14.10.2016 177021702 гр. Русе, ж.к. Цветница, ул. Алея Ела 5, бл. Витим, вх. А и Б НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, ж.к. Цветница, ул. Алея Ела № 5, бл. Витим, вх. А и Б
3168 14.10.2016 177061846 гр. Якоруда, ул. Яворов № 3 НПЕЕМЖС ЯКОРУДА ЯКОРУДА гр. Якоруда, ул. Яворов № 3
3169 14.10.2016 177061860 гр. Якоруда, ул. Хаджи Алиш 48 НПЕЕМЖС ЯКОРУДА ЯКОРУДА гр. Якоруда, ул. Хаджи Алиш № 48
3170 14.10.2016 177062065 гр, Якоруда, ул. Любен Каравелов №1 НПЕЕМЖС ЯКОРУДА ЯКОРУДА гр. Якоруда, ул. Любен Каравелов № 1
3171 14.10.2016 177061839 гр. Якоруда, ул. Цар Борис III 106 НПЕЕМЖС ЯКОРУДА ЯКОРУДА гр. Якоруда, ул. Цар Борис III № 106
3172 14.10.2016 177079292 гр, Сливница, ул. Христо Ботев № 19 НПЕЕМЖС СЛИВНИЦА СЛИВНИЦА гр, Сливница, ул. Христо Ботев № 19
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster