Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (4071 - 4080)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4047 05.01.2017 177111320 Симеон Ванков 14 - гр. Свищов, община Свищов, ул. Симеон Ванков №14, блок 7 НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Симеон Ванков №14, бл. 7, вх.В, ет.1, ап.3
4048 05.01.2017 177107806 Нова Витоша - гр. Свищов, община Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 69, блок 2 НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 69, бл. 2,вх.Д,ет.4,ап.11
4049 05.01.2017 177105627 Детелина - гр. Свищов, община Свищов, ул. Петър Ангелов №11, блок 3 НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Петър Ангелов №11, бл. 3, вх.Б,ет.3,ап.8
4050 05.01.2017 177107603 Стоян Ников - блок 1 - гр. Свищов, община Свищов, ул. Стоян Ников № 2, блок 1 НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Стоян Ников № 2, бл. 1
4051 05.01.2017 176958921 гр. Пловдив, район Южен, ул. Даме Груев № 58,60,62,64 НПЕЕМЖС ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ гр. Пловдив, район Южен, ул. Даме Груев № 64, ет.1,ап.1
4052 05.01.2017 177072771 гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 235, бл.148 НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 235, бл.148
4053 05.01.2017 177082363 гр. Кюстендил, кв. Запад, бл.105 НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил, кв. Запад, бл.105
4054 05.01.2017 177082527 гр. Кюстендил, кв. Запад, бл.102 НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил, кв. Запад, бл.102, вх.А,Б,В
4055 05.01.2017 176821310 Св. Иван Рилски, гр. Кюстендил, бул. Македония № 24, бл.52 НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил, бул. Македония № 24, бл.52
4056 05.01.2017 176847892 гр. Кюстендил,общ. Кюстендил,ул. Антим I №12, бл.129 НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил,ул. Антим I №12, бл.129
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster