search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2481 01.06.2016 176993527 Арда 2 НПЕЕМЖС ДОЛНИ ЧИФЛИК ДОЛНИ ЧИФЛИК Гр. Долни чифлик, ул. Арда бл. 2
2482 01.06.2016 176995033 Съседи – с. Загражден, ул. 22-ри септември, № 29 НПЕЕМЖС ЗАГРАЖДЕН БАНИТЕ С. Загражден, жил. Блок „Д-1“, ул. 22-ри септември, № 29
2483 02.06.2016 176829684 Гр. Годеч, ул. Г.С. Раковски, бл. 1 НПЕЕМЖС ГОДЕЧ ГОДЕЧ Гр. Годеч, ул. Г.С. Раковски, бл. 1
2484 03.06.2016 177001945 Гр. Стамболийски, ул. Търговска № 82 НПЕЕМЖС СТАМБОЛИЙСКИ СТАМБОЛИЙСКИ Гр. Стамболийски, ул. Търговска № 82
2485 03.06.2016 176982420 Гр. Стара Загора, ул. Х Димитър Асенов № 128 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА Гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов № 128
2486 03.06.2016 176997408 Гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна № 20, вх. 0, А, Б НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА Гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна № 20
2487 03.06.2016 176996480 Гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумиов № 33 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА Гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумиов № 33
2488 03.06.2016 177004396 Гр. Стара Загора, ул. Райна Княгиня № 1 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА Гр. Стара Загора, ул. Райна Княгиня № 1
2489 03.06.2016 176988455 Бл. 36, гр. Пирдоп, ул. Княз Александър Батенберг № 7Г НПЕЕМЖС ПИРДОП ПИРДОП Гр. Пирдоп, ул. Княз Александър Батенберг № 7Г
2490 03.06.2016 176989048 Гр. Пирдоп, ул. Тодор Влайков № 22 НПЕЕМЖС ПИРДОП ПИРДОП Гр. Пирдоп, ул. Тодор Влайков № 22
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси