search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3337 07.11.2016 177042172 гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 6, вх. А, бл. 6 вх. Б, бл. 7, вх. А, бл. 7, вх. Б НПЕЕМЖС САНДАНСКИ САНДАНСКИ гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 6 и бл. 7
3338 08.11.2016 177060274 ЕПБЖ №1, БОЖУР - Габрово, ул. Свищовска № 61, вх. А, Б и В НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. Свищовска № 61
3339 08.11.2016 177064600 ЖК - РАПИД, Габрово, ул. Райчо Каролев № 10, 12А, 12Б, НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 10, 12А, 12Б
3340 08.11.2016 177070172 Стамболийски - 1 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Александър Стамболийски № 44
3341 08.11.2016 177051866 гр. Пазарджик, ул. Осми март 8 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Осми март № 8
3342 08.11.2016 177079029 гр. Пазарджик, бул. Георги Бенковски 135, 137, 139 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, бул. Георги Бенковски № 135, 137, 139
3343 08.11.2016 177079082 гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски № 1-3 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски № 1-3
3344 08.11.2016 177065022 Сдружение 1969 - гр. Пазарджик, ул. Никифор Попкостадинов 27 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Никифор Попкостадинов № 27
3345 08.11.2016 177078379 гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов № 2, 4, 6 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов № 2, 4, 6
3346 08.11.2016 177070101 Стамболийски - 2 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Александтр Стамболийски № 46
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси