search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
5237 09.10.2017 177146360 ТРИО - ГР. ПЕРНИК, УЛ. СОФИЙСКО ШОСЕ, БЛ. 15, ВХ.А,Б,В,БЛ.7,БЛ.21 НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Софийско шосе бл. 15, вх. А, Б, В, бл. 7, бл. 21
5238 09.10.2017 177178931 Благой Гебрев блок 37 (А,Б,В,Г,Д,Е) - гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 37, вх. А, Б,В,Г, Д и Е НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Благой Гебрев блок 37, вх. А, Б,В,Г, Д и Е
5239 09.10.2017 177168428 Атлас 37 - Перник, кв. Изток, ул. Ю. Гагарин, бл. 37, вх. А, Б, В, Г и Д НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ж.к. Изток, ул. Юрий Гагарин бл. 37
5240 09.10.2017 177178575 Бенковска 11 - гр. Перник, ул. Бенковска бл. 11 НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Бенковска бл. 11
5241 09.10.2017 177172825 АЛБЕНИ 62 - ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, УЛ. БЛАГОЙ ГЕБРЕВ, БЛ. 62, ВХ. А, Б,В,Г,Д,Е НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев бл. 62
5242 09.10.2017 177174349 35 - Ю. Гагарин - От А до Д -гр. Перник, кв. Изток, ул. Юрий Гагарин, бл. 35, А, Б,В, Г, Д НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Изток, ул. Юрий Гагарин бл. 35
5243 09.10.2017 177174304 гр. Перник, кв. Изток, ул. Ю. Гагарин, бл. 40, вх. А, Б,В, Г, Д, Е НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Изток, ул. Ю. Гагарин, бл. 40, вх. А, Б,В, Г, Д, Е
5244 09.10.2017 177181201 ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, УЛ. БЛАГОЙ ГЕБРЕВ, БЛ. 14, ВХ. А И Б НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев бл. 14
5245 09.10.2017 177172615 ул. Благой Гебрев № 24 вх. А, Б и В - гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 24, вх. А, Б и В НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев бл. 24
5246 09.10.2017 177181087 гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 12, вх. А и Б НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 12, вх. А и Б
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси