search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2691 07.07.2016 177013424 СС Оборище бл. 1 НПЕЕМЖС КАМЕНО КАМЕНО гр. Камено, ул. Оборище 1
2692 08.07.2016 176241204 Европа-ЕЕ ЕОБД ВАРНА ВАРНА гр. Варна, ул. Иларион Макриополски 15
2693 08.07.2016 176810730 ЕЕ Възраждане 75 - Г ЕОБД ВАРНА ВАРНА гр. Варна, ж.к. Възраждане, вх. Г
2694 08.07.2016 176718901 Владислав Варненчик - гр. Варна, район Одесос ЕОБД ВАРНА ВАРНА гр, Варна, бул. Владислав Варненчик 20
2695 08.07.2016 176807093 Воден 19 ЕОБД ВАРНА ВАРНА гр. Варна, ул. Воден 19
2696 08.07.2016 176805765 Люлин ЕОБД ВАРНА ВАРНА гр. Варна, ул. Македония 59, ул. Цар Асен 29
2697 08.07.2016 176790847 ЕС Петър Берон 19 ЕОБД ВАРНА ВАРНА гр. Варна, ул. Петър Берон 19
2698 08.07.2016 177032887 гр, Смолян, бул. България 27, жилищен блок ДАП НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН гр, Смолян, бул. България 27, бл. ДАП
2699 08.07.2016 177031027 Орфей 3 - ул. д-р Петър Берон 10, гр. Смолян НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН гр. Смолян, ул. д-р Петър Берон 10, бл. Орфей - 3
2700 08.07.2016 176982790 гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 38, вх. В НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 38, вх. В
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси