Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (3801 - 3810)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3777 20.12.2016 177086382 Гр. Кюстендил, ул. Цар Симеон 1 № 46 НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ Гр. Кюстендил, ул. Цар Симеон 1 № 46
3778 21.12.2016 177050718 гр. Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 16, вх. 4,5,6,7 НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС гр. Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 16, вх.7
3779 21.12.2016 177068118 Бургас, ж.к. Възраждане, бл.16, вх.А,Б,В НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС гр. Бургас, ж.к. Възраждане, бл.16, вх.А,Б,В
3780 21.12.2016 177000708 гр. Дупница, ж.к. Чавдар Войвода, ул. Генерал Владимир Вазов бл.24 и бл.25 НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА гр. Дупница, ж.к. Чавдар Войвода, бл.24 и бл.25
3781 21.12.2016 177094114 ул. Свети Иван Рилски 215 НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА гр. Дупница, ул. Свети Иван Рилски № 215
3782 21.12.2016 177085270 град Асеновград,кв. Запад, ул. Лозница 7, бл.110 НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД град Асеновград,кв. Запад, ул. Лозница № 7, бл.110, вх.А,Б
3783 21.12.2016 177098507 Бачково, гр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски 45 НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски № 45, вх. А,Б, ет.1, ап.2
3784 21.12.2016 177094180 Единство-гр. Асеновград, ул. Рилска № 15, вх. А и Б НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, ул. Рилска № 15, вх. А и Б
3785 21.12.2016 177089137 гр. Асеновград, ул. Стоян Джансъзов 8, кв. Запад, бл. 101 НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул. Стоян Джансъзов №8, бл. 101, вх.А,Б,В
3786 21.12.2016 177075867 Орбита 3-град Асеновград, ул. Гоце Делчев 49 НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД град Асеновград, ул. Гоце Делчев № 49, вх.А
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster